Podpora centra

Centrum pokrývá náklady na svůj provoz z dobrovolných darů příznivců a účastníků aktivit centra. Náklady pokrývají nájem centra a drobné režie. Pro další náklady spojené s provozem (propagace, organizace událostí a učení) hledáme dary od podporovatelů.

V Buddhhadarmě je paramita štědrosti jednou z osvícených kvalit, jejíž kultivací dochází k hromadění zásluh a oslabování lpění. Šíření Dharmy, kontemplování prázdnoty, překlady, tisk, učení, recitovaní manter, podpora center a podpora praktikujících a učitelů jsou brány k očištění negativit a dávají vzniknout příznivým příčinám.

Centrum uvítá dary pro realizaci aktivit pro veřejnost.

Č.ú.: 194531896/0300