Centrum Gotama

Účel spolku

  • Gotama je sdružení osob, které se věnují studiu a praxi buddhistických nauk. Hlavní činností spolku je:
  • Podpora prostor, kde jednotlivci mohou společně praktikovat autentické metody, které vedou k odstranění utrpení. Metody zahrnují zejména tréning mysli prostřednictvím klidové, analytické, vhledové a vizualizační meditace.
  • Pořádání aktivit pro veřejnost v souladu se zaměřením spolku, tzn. působit jako kontaktní místo pro setkání s buddhistickými naukami, buddhistickou filosofií a psychologií. Přizývat hosty, autentické učitele, kteří prostřednictvím výkladu mohou zájemce poučit o tom, jak praktikovat teorii.

Etický kodex

  • Gotama uznává Čtyři vznešené pravdy a Ušlechtilou osmidílnou stezku jako svůj základní pilíř. Neuznává podporování jakékoliv aktivity, která by vedla k utrpení bytostí. Nejedná se o politický, církevní ani sektářský klub.
  • Gotama neprosazuje zájmy konkrétní fyzické osoby nebo kultu osobnosti.